ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska ha till syfte att främja och uppmuntra kulturella ändamål inom klassisk musik (västerländsk konstmusik) som uppfyller Birgit Nilssons krav på hög artistisk nivå och integritet.Stiftelsen ska uppfylla sina ändamål – alltid i Birgit Nilssons anda – huvudsakligen genom att belöna enastående konstnärliga framgångar först och främst genom att dela ut Birgit Nilsson-Priset (Priset) i genomsnitt vart tredje år uppgående till motsvarande 1 miljon (1.000.000) USD, att utdelas till1. en aktiv sångare inom konstarterna opera, konsert, ”Lieder” eller oratorium,2. en aktiv dirigent inom konstarterna opera och/eller konsert,3. en orkester, en kör, eller ett operahus som har bidragit till en framstående operaproduktion som på ett enastående sätt respekterar kompositörens intentioner (dock inga regissörer) eller 4. en aktiv instrumentalist/solist, exempelvis pianist, violinist eller cellist.Kravet på enastående framgång är kompromisslöst och ska ha företräde framför specialkompetens hos en priskandidat. Kandidater ska ha en renommé värdigt denna konstform och som återspeglar Birgit Nilssons integritet under hela hennes karriär. Kriterierna för enastånede framgång ska uteslutande vara av konstnärlig natur.Priset får delas ut tiill högst två mottagare, till lika inbördes fördelning.Priset får delas ut till en fysisk person eller en institution enast en gång.Även om Priset normalt ska delas ut vart tredje år, förutsätter det att det finns en lämplig kandidat. Styrelsen får avvika från denna treårsperiod.För att öka kännedomen om Birgit Nilsson och Birgit Nilsson Priset kan syftet främjas genom exempelvis undervisnings- och kulturaktiviteter såsom Master Classes och seminarier samt stipendier till unga begåvade musiker inom opera eller för högre sång- eller musikalisk utbildning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Birgit Nilsson Stiftelsen
Organisationsnummer:802481-0411
Adress:
  • Kungliga Musikaliska Akademien
  • Blasieholmstorg 8
  • 111 48 Stockholm
Telefonnummer:08-4071800
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS