ÄNDAMÅL

Ändamål enligt stadgar fastställda av Länsstyrelsen i Värmlands län den 13 augusti 1975. ”Stiftelsens ändamål är att utan enskilt vinstsyfte främja välfärden åt anställda och deras efterlevande hos Billeruds Aktiebolag och dess svenska dotterbolag i enlighet med § 27 i lagen den 9 juni 1967 om tryggande av pensionsutfästlse m.m.Välfärden får sålunda icke avse pension, avlöning eller annan förmån, som bolaget på grund av tjänster, avtal eller i övrigt åtagit sig att utge. Bostadsförmåner åt anställda hör ej heller till de ändamål som kan främjas av stiftelsen. Bolaget är berättigat att av stiftelsen utgå gottgörelse för av bolaget utbetalat belopp som avser stiftelseändamål.”Ändamålet ändrat av Länsstyrelsen i Värmlands län i beslut den 19 november 2003. ”Stiftelsens ändamål är att utan enskilt vinstsyfte främja välfärden åt samtliga anställda som innefattas av det geografiska verksamhetsområde som ”Gamla” Billerud AB (org.nr 556000-5216) hade per 31 december 1984. Välfärden får sålunda icke avse pension, avlöning eller annan förmån, som bolaget på grund av tjänster, avtal eller i övrigt åtagit sig att utge. Bostadsförmåner åt anställda hör ej heller till de ändamål som kan främjas av stiftelsen. Bolaget är berättigat att av stiftelsen utfå gottgörelse för av bolaget utbetalat belopp som avser stiftelseändamål.”

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Billerud Aktiebolags Personalstiftelse
Organisationsnummer:874400-0061
Adress:
  • Udden
  • 66329 SKOGHALL
Telefonnummer:070-5564063
E-post:mikael.e.karlsson@storaenso.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:30 979 131 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS