ÄNDAMÅL

Räntan skall användas till bekostande av frisäng å Mariestads lasarett åt en av lasarettsvård behövande medellös man eller kvinna från Amnehärads socken, vilka, för att bliva delaktiga derav, skola gjort sig kända för ett ordentligt och sparsamt leverne, ej åtnjuta eller förut åtnjutit fattigunderstöd vilken senare kategori dock under alla förhållanden icke må få komma ifråga vid beläggandet av ovannämnda frisäng. Skulle det dock visa sig, att den årliga räntan icke åtgår för nyss nämnda ändamål skall kommunalnämnden i samråd med skolrådets ordförande utanordna medel till beklädnad av fattiga barn inom kommunen varvid bör iakttagas att detta skall ske en gång om året och helst vid julhögtiden, till de som äro i ålderna från 7 till 16 år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:BF Svenssons Stiftelse Amnehärad
Organisationsnummer:866001-0888
Adress:
  • Gullspångs kommun
  • Box 80
  • 548 22 Hova
Telefonnummer:0506-36000
E-post:anders.bernhall@toreboda.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:19 010 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS