ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att på kristen grund bedriva förskola, skola och fritidsverksamhet. Verksamheten skall bedrivas i nära samarbete med de föräldrar som har barn placerade i verksamheten och skall utformas i enlighet med målen i Socialtjänstlagen och Skollagen. Verksamheten skall också uppfylla de krav som Socialstyrelsen, Skolverket, Länsstyrelsen och Öckerö kommun kan komma att ställa.Stiftelsen får bedriva verksamheten genom annan juridisk person om styrelsen finner det lämpligt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Betelförsamlingens Skolstiftelse
Organisationsnummer:802425-0972
Adress:
  • Hemvärnsvägen 7
  • 475 42 Hönö
Telefonnummer:031-962350
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:13 700 742 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS