ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att med de resurser, som ställts till dess förfogande verka, huvudsakligen genom Föreningen Betaniahemmet, för omsorg om psykiskt utvecklingshämmade och stödja dem så att de, efter sina egna förutsättningar, kan leva ett gott liv.Stiftelsen kan även lämna bistånd till verksamhet, som stiftelsen finner ha samband med det ändamål som stiftelsen har att tillgodose.Minst 10 % av överskottet skall årligen avsättas till stiftelsens kapital.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Betaniastiftelsen i Askim
Organisationsnummer:857206-1417
Adress:
  • Box 1124
  • 436 23 Askim
Telefonnummer:031-7998500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:91 309 262 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS