ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om pension som Beson Fastigheter AB utfäst eller ansvarar för: a) till anställda som är eller har varit delägare i bolaget, styrelseledamöter och/eller suppleanter i bolagets styrelse eller deras efterlevande, b) till anställda som är make/maka till anställd som är eller varit delägare i bolaget, styrelseledamöter och/elleer suppleanter i bolagets styrelse eller deras efterlevande, c) till anställda som är barn till anställd som är eller varit delägare i bolaget, styrelseledamöter och/eller suppleanter i bolagets styrelse elelr som är barn till make/maka till anställd som är eller varit delägare ibolaget, styrelseledamöter och/eller suppleanter i bolagets styrelse eller deras efterlevande. Utfäst pension kan utgå som ålders-, sjuk- eller efterlevandepension.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Beson Fastigheter AB Pensionsstiftelse
Organisationsnummer:857206-0856
Adress:
  • PRI Stiftelsetjänst AB (0836)
  • Box 5390
  • 402 28 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-7783040
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:7 694 587 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS