ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till ändamål att främja välfärd åt arbetstagare eller arbetstagares efterlevande hos Moeller Electric AB som ej avser pension, avlöning eller annan förmån, vilket Bolagen är skyldiga att utge till enskild arbetstagare. Företrädesvis skall arbetstagarnas möjligheter till rekreation på fritiden främjas genom anslag från stiftelsen, varjämte bidrag skall kunna lämnas till personalens utbildning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Bertil Stohnes Personalstiftelse
Organisationsnummer:802008-7840
Adress:
  • Gycom Nordic AB
  • Box 5028
  • 194 05 UPPLANDS VÄSBY
Telefonnummer:08-632 30 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS