ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till huvuduppgift att på den till Stiftelsen överlämnade fastigheten Ivantjärn 2:2 i Ockelbo kommun, bedriva och stödja på det praktiska bondeskogsbrukets problem inriktad skoglig undervisning och forskning. Den areal, som skall avsättas för undervisning och forskning, bör ej vara större än ca 4 hektar.Underhåll skall ske av bostads- och uthusbyggnader. Ev kan bostadsbyggnaden uthyras till lämplig hyresgäst, som därmed kan åtaga sig skötsel av byggnader och tomtmark.Eventuellt uppkommande överskott å skogsdriften skall användas i första hand för skogsförbättrande åtgärder och nödiga förvaltningskostnader i övrigt, i andra hand för fondering för framdeles erforderliga dylika åtgärder.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Bertil Olssons skogsstiftelse, Ockelbo
Organisationsnummer:885501-1717
Adress:
  • Nilsson
  • Ludvigsbergsvägen 20
  • 818 31 Valbo
Telefonnummer:070-293 12 59
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:713 538 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS