ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall var att främja avancerad vetenskaplig medicinsk forskning.Stiftelsen verkar för sitt ändamål genom att ge bidrag till forskare som verkar inom Sverige. Bidrag till verksamheten kan, förutom planering och genomförande av forskningsprojekt, även ges till studie- eller utbildningsresor, inköp av utrustning till verksamheten eller dylikt.Det åligger stiftelsen att tillse så att Ebon och Bertil Norlins gravplats i Eslöv hålls välskött. När skötselavtalet med kyrkogårdsförvaltningen löper ut, skall stiftelsen tillse att ett nytt avtal upprättas alternativt ta över gravskötseln i egen regi.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Bertil och Ebon Norlins stiftelse för medicinsk forskning
Organisationsnummer:802480-2954
Adress:
  • Jonas Eilert
  • Stadsbudsgatan 12
  • 227 36 Lund
Telefonnummer:0706-44 16 68
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS