ÄNDAMÅL

Stiftelsen som bildas genom gåva av Bertil Lindahl ska ha som ändamål att främja kunskap och intresse för föremål från i huvudsak 1900-talet. Stiftelsen ska bevara och underhålla den samling av föremål som stiftelsen äger. Stiftelsen får utöka samlingen med föremål av samma art som stiftelsen redan äger. Reservdelar som ingår i stiftelsens samlingar får avyttras till mottagare med samma intresse som är liknande det som utgör stiftelsens ändamål. Stiftelsens föremål kan visas för allmänheten. Stiftelsen bestämmer självomfattningen av hur den ska erbjuda allmänheten visning av sina föremål samt brukandet av sina fordon. Stiftelsen får uppföra eller förvärva fastigheter för att förvara, renovera och visa stiftelsens samlingar i. Stiftelsen får härvid uppta lån. Stiftelsens samlingar ska finnas i Höörs kommun. Ändamålet kan också främjas genom bidrag till klubbar och föreningar som verkar för att bevara och renovera fordon eller föremål från 1900-talet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Bertil Lindahls Nostalgistiftelse
Organisationsnummer:802477-8634
Adress:
  • Bertil Lindahl
  • Fågelbacksvägen 12
  • 243 95 Höör
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS