ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att inom nuvarande Vetlanda kommun främja ungdomsverksamhet främst inom individuella idrotter, förutsättningar för dess utövande och därmed understöd för dess bedrivande. Dessutom skall stiftelsen årligen utdela penningmedel till Bertiapriset vars villkor framgår av bilagda skrivelse. Stiftelsens ändamål må dock ej vare sig nu eller i framtiden vara sådana, vilkas fullföljande kan omöjliggöra eller försvåra för stiftelsen att komma i åtnjutande av befrielse från skattskyldighet till såväl arvs- och gåvoskatt eller annan nu föreliggande eller i framtiden kommande dylik skatt för testamentariska förvärv av egendom som inkomstskatt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Bertia-stiftelsen
Organisationsnummer:827500-7568
Adress:
  • Martin Järnland
  • Köpenhamnsvägen 105 D
  • 217 75 Malmö
Telefonnummer:070-5357620
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:912 634 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS