ÄNDAMÅL

Främja undervisning och vetenskaplig forskning inom livsmedelssektorn.Stiftelsen skall verka för sitt ändamål genom att lämna bidrag:1. Till enskilda personers utbildning och forskning vid högskolor och universitet i eller utom Sverige inom ämnesområden som berör livsmedel, jordbruk, djurhälsa och ekologi.2. För högre forskning inom dessa områden speciellt kopplad till försöksverksamhet i Halland.3. Såsom pris för väl meriterad banbrytande utvecklingsmetod som likaså berör här nämnda ämnesområden.Berättigade att erhålla bidrag från stiftelsen är fysisk person, som är svensk medborgare och bosatt i Sverige. I förekommande fall äger ättling till stiftarna företräde till bidrag. I andra hand har sökande från Slöinge och Eftra församlingar sådant företräde och i tredje hand sökande från den region, som vid stiftelsens tillkomst utgör Hallands län. Vid urvalet av pristagare enligt punkt 3 skall ingen begränsning grundad på nationalitet, ras eller religion gälla.Till förtydligande av stiftelseurkund daterad den 27 december 1994 förklarar undertecknade Brita Stenström och Olof Stenström såsom stiftare av BERTEBOS stiftelse, att föreskriften i ändamålsbestämmelsens tredje stycke rörande bidragsberättigad fysisk person, avsetts gälla utbildnings- och forskningsstipendium enligt andra stycket 1.Bidrag med ändamål att främja vetenskaplig forskning inom livsmedelssektorn enligt andra stycket 2. har avsetts kunna utgå utan annan inskränkning än att forskningsverksamheten skall vara kopplad till försöksverksamhet i Halland.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Bertebos Stiftelse
Organisationsnummer:849000-7625
Adress:
  • SIA Glass AB
  • Stenlösvägen 33
  • 311 68 Slöinge
Telefonnummer:0346-715100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:42 993 437 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS