ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall främja vetenskaplig medicinsk forskning och dess ändamål skall vara sådant att skattebefrielse jämlikt 3 § (1941:416) lagen om arvsskatt och gåvoskatt föreligger. Av stiftelsens avkastning skall årligen minst 80 procent utdelas till medicinskt ändamål för att främja forskning för bekämpande av hjärt- och kärlsjukdomar och för forskning inom området restaurativ neurologi. Avkastningen eller del därav kan även utdelas för forskning som avser framtagande av medicinska preparat för förebyggande vård eller bekämpning av hjärt- och kärlssjukdomar liksom för forskning för framtagning av medicinska preparat inom området restaurativ neurologi.Av stiftelsens avkastning skall årligen minst 10 procent läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Bernt och Anna-Greta Perssons stiftelse
Organisationsnummer:802480-1428
Adress:
  • Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning Karolinska Institutet
  • 100 73 Stockholm
Telefonnummer:08-335061
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS