ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att stödja vetenskaplig forskning inom ämnesområdena reglerteknik, särskilt differentiell dynamisk programmering (DDP) inkluderande metoden med konvergens- kontrollparameter (CCP), spelteori, flygmekanik och tillämpad matematik i vid bemärkelse, t ex inom människa-maskinproblematiken, ekonomi eller medicin.Stiftelsen beviljar stipendier och anslag till såväl enskilda forskare som forskningsinstitutioner. I sin verksamhet skall stiftelsen särskilt uppmärksamma kvinnliga forskare. Stipendier beviljas såväl för forskning och erfarenhetsutbyte inom Sverige som i form av resestipenderier för aktivt deltagande i kurser, symposier och liknande i utlandet eller för att bereda utländska forskare möjlighet att verka i Sverige.Som regel skall stiftelsen inte bevilja medel för inköp av utrustning, apparater eller liknande.För uppfyllande av stiftelsens ändamål får endast avkastningen av stiftelsens kapital användas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Bernt Järmarks stiftelse för vetenskaplig forskning
Organisationsnummer:822003-3115
Adress:
  • Linköpings universitet
  • Göran Hessling
  • 581 83 Linköping
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 210 519 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS