ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att genom utdelande av bidrag huvudsakligen till sådana institutioner, sammanslutningar eller personer, som har sin hemvist eller sin verksamhet i Värmland eller eljest har anknytning till detta landskap – främja religiösa, välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller andra därmed jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål; – främja vetenskaplig forskning; – främja vård och uppfostran av barn; – lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning; – utöva hjälpverksamhet bland behövande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Berit och Carl-Johan Wettergrens stiftelse
Organisationsnummer:874400-5052
Adress:
  • Anna Lööf Falkman
  • Sommarrovägen 10
  • 652 30 KARLSTAD
Telefonnummer:070-345 92 01
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 989 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS