ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att lämna understöd för undervisning och utbildning. I ett inledningsskede, tills stiftelsen genom arv, gåva, bidrag eller genom annan försorg erhållit ytterligare medel, skall stiftelsens ändamål vara att årligen utdela stipendie till en av stiftelsens destinatärer om 5 000 kr. Stipendiet skall uteslutande användas för utbildning på universitet eller liknande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Bergasols Stiftelse
Organisationsnummer:802423-4315
Adress:
  • LEFI Ekonomi AB
  • Propellervägen 6 A
  • 183 62 Täby
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS