ÄNDAMÅL

Att trygga pensionsutfästelser, som Bengt Cederback AB 556442-7002 lämnat gentemot anställda, som är eller varit av bolagsstämman valda medlemmar eller suppleanter i bolagets styrelse eller till efterlevande efter sådana anställda. Sådan utfästelse må endast avse pension, som uppfyller de i 31 § kommunalskattelagen angivna villkoren för att livförsäkring skall hänföras till pensionsförsäkring.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Bengt Cederback ABs särskilda pensionsstiftelse
Organisationsnummer:817605-7829
Adress:
  • Malcolm Cederback
  • Luthagsesplanaden 13 B
  • 75225 UPPSALA
Telefonnummer:0708-324658
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS