ÄNDAMÅL

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att med ekonomiska bidrag, och utan vinstsyfte eller begränsning till vissa juridiska eller fysiska personer:- Främja och stödja utveckling av entreprenörskap i nystartade verksamheter.- Främja och stödja forskning inom företagande och handel.- Främja och stödja social hjälpverksamhet i syfte att främja återanpassning till, samt integration i, samhället.- Främja och stödja utbildning och omsorg av barn och ungdomar i syfte att öka samt underlätta lärande.Ändamålet ska främjas genom att stiftelsen delar ut bidrag och stipendium till fysiska eller juridiska personer eller organisationer som främjat eller bedrivit arbete som överensstämmer med stiftelsens ändamål samt genom opinionsbildning eller på liknande sätt i syfte att förändra attityder.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Bengt Bengtssons SIBA-stiftelse
Adress:
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS