ÄNDAMÅL

Främja barn och ungdoms vård och fostran genom att verka för att bibringa framförallt yngre männsikors insikt i och förståelse av hatbrottens uppkomst, mekanismer och yttringar, allt i syfte att föranleda unga människor till en tolerant och generös hållning mot det främmande, ovanliga och avvikande samt att ta avstånd från mobbning och grövre former av människokränkning.Ändamålet skall finansieras av bidrag från föreningar, företag, och privatpersoner och fullföljas genom bidrag och stipendier till unga för psykologiskt stöd och fostran, rehabilitering, studieresor i syfte att förstå värdet av solidaritet och tolerans och annan sådan åtgärd som kan bidra till att hatbrotten minskar/ändamålet stärks.Ändamålet kan fullföljas även genom anslag till enskilda och organisationer vilka genom opinionsbildning, seminarier, lägerverksamhet eller på annat sätt/genom andra särskilda insatser, främjar ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ben Olanders Insamlingsstiftelse för Fostran till ställningstagande mot mobbing, förföljelse och folkmord
Organisationsnummer:802426-2811
Adress:
  • Leco AB
  • Sunes Sågares väg 4
  • 310 38 Simlångsdalen
Telefonnummer:0705-335270
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:20 774 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS