ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja sådan välfärd åt arbetstagare, eller arbetstagares efterlevande, hos Beijer Electronics AB (556025-1851), Beijers Automation AB (556701-3965) och Beijer Electronics Products AB (556701-4328) – i fortsättningen gemensamt benämnda arbetsgivaren – som ej avser pension, avlöning eller annan förmån vilken arbetsgivaren är skyldig att utge till enskild arbetstagare. Vid stiftelsens medelsanvändning till förmån för destinatärerna skall. för fördelningen de tre bolagen emellan, antalet anställda arbetstagare hos respektive bolag vara vägledande men inte slutligt bestämmande. Stiftelsens styrelse skall sträva efter sådan fördelning över tiden men äger göra avsteg därifrån om det befinnes motiverat.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Beijer Electronics-koncernens Personalstiftelse
Organisationsnummer:802425-2663
Adress:
  • Box 426
  • 201 24  Malmö
Telefonnummer:040-35 86 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS