ÄNDAMÅL

Att 85 % av årliga intäkter till stiftelsen skall användas till följande ändamål:- att verka för trivsel och omvårdnad för barn som vårdas inom barn- och ungdomsklinikens slutna vård vid Östersunds sjukhus- att verka för utveckling av ett åldersanpassat omhändertagande ur sociala, psykologiska och existentiella aspekter för barn som vårdas inom barn- och ungdomsklinikens slutna vård vid Östersunds sjukhus- medlen är inte avsedda för forskningsändamål, medicinsk utveckling och behandling, utbildning, kurser och kursresor utanför klinikens ram.Resterande 15 % skall fonderas för administration, marknadsföring och framtida aktiviteter i stiftelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Bassestiftelsens insamlingsstiftelse
Organisationsnummer:893202-8726
Adress:
  • Barn- och ungdomskliniken
  • Östersunds sjukhus
  • 831 83 ÖSTERSUND
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:791 650 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS