ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att oberoende av politiska, rasmässiga och religiösa hänsyn och i överensstämmelse med Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter (Generalförsamlingens resolution 44/25) hjälpa nödlidande barn i hela världen. Stiftelsens ändamål skall främjas genom att Stiftelsen i Sverige verkar för att erhålla frivilliga bidrag, gåvor och legat samt att erhållna medel, antingen i dess helhet eller avkastningen därav, används för att över hela världen inom passande institutionella eller familjemässiga och samhälleliga ramar sörja för en sund uppväxt, utveckling och utbildning av barn, som annars skulle sakna grundläggande livsförnödenheter, att Stiftelsen samarbetar med och assisterar ansvarsmedvetna organisationer över hela världen för att härigenom bidra till att nödlidande barn erhåller omsorg, utveckling och utbildning, att Stiftelsen anskaffar finansiering till genomförandet av projekt, som förbättrar förhållandena för barn som lever under svåra omständigheter och deltager i genomförandet av projekten.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Barnfonden Insamlingsstiftelse
Organisationsnummer:846003-9020
Adress:
  • Box 4100
  • 203 12 Malmö
Telefonnummer:040-12 18 85
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS