ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja idrott genom att dela ut stipendier till lovande fotbollsungdomar.Stiftelsen ska årligen, under högst 20 år, dela ut årligt nettoöverskott samt ca 1/20-del av grundkapitalet. Med årligt nettoöverskott förstås löpande kapitalinkomster såsom räntor och utdelningar samt kapitalvinster, minskat med stiftelsens kostnader. Stipendierna ska delas ut till pojkar och flickor i främst 15 till 17-årsåldern som visat särskild skicklighet inom fotbollen. Stipendiater föreslås av sportkommittéerna inom GIF Sundsvall och Sundsvalls DFF och stipendierna utdelas i samband med respektive förenings årsmöte.Stiftelsens förmögenhet ska vara förbrukad senast 20 år från det att stiftelsen bildades. Stiftelsen är därefter upplöst.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Bäckvall/Perssons Ungdomsstiftelse
Organisationsnummer:802480-2368
Adress:
  • Martin Persson
  • Rådhusgatan 43
  • 852 37 Sundsvall
Telefonnummer:070-3151502
E-post:martin.persson@bilbolaget.nu
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:740 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS