ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja den svenska vetenskapliga medicinska forskningen, i första hand forskning angående utrönandet av sjukdomarnas orsaker och angående nya metoder för sjukdomarnas igenkännande men jämväl forskning angående sjukdomarnasframgångsrika bekämpande genom profylaktiska påtgärder och direkt behandling.Stiftelsen skall städse handhavas såsom en särskild tillgång utöver de anslag, varmed det tillkommer staten att sörja för den medicinska undervisningen, och bör i enlighet härmed från stiftelsen särskilt tilgodoses sådana grenar av den medicinska forskningen och sjukvården, som icke faller inom ramen av den för den allmänna läkarutbildningen obligatoriska undervisningen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Axel och Signe Lagermans donationsstiftelse (69)
Organisationsnummer:802404-9242
Adress:
  • Karolinska Institutet
  • Universitetsförvaltningen
  • 17177 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-524 864 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS