ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att inom Sverige allmänt främja vetenskaplig forskning och skall därjämte inom landet allmänt främja vård och uppfostran av barn, lämna understöd för beredande av utbildning åt barn och ungdom samt främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta.För främjande av stiftelsens ändamål må av dess tillgångar utdelas understöd, stipendier och andra anslag. Stiftelsen må ock genom andra åtgärder och anordningar söka förverkliga sina syften.

Stiftelsen initierar själv projekt och tar ej emot ansökningar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål
Organisationsnummer:882000-4078
Adress:
  • Stureplan 3
  • 103 75 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-788 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:700 700 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS