ÄNDAMÅL

Att verka för sammanhållande och utveckling av den av Generalkonsuln Axel Ax:son Johnson skapade koncernen samt att lämna pensioner, understöd och andra bidrag till grundarnas avkomlingar samt personer som stått grundarna eller deras avkomlingar nära, allt i den mån sådana avkomlingar och personer är i behov därav för uppfostran, utbildning, uppehälle eller eljest. Alla avkomlingar och dem närstående personer skall vid bedömandet av deras behov av ekonomiskt bistånd vara likställda, så att ickenågon viss gren av familjen eller vissa avkomlingar särskilt gynnas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse
Organisationsnummer:112401-3879
Adress:
  • Stureplan 3
  • 103 75 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7885000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS