ÄNDAMÅL

Att främja vetenskaplig undervisning och forskning genom att vårda, bibehålla och nyttiggöra avlidne färghandlaren Torsten Nordströms samlingar av böcker, guld, silver, porslin, mynt och preciosa m.m., om möjligt i muséums form, samt utgiva en del i hans testamenten närmare angivna legat på där angivna villkor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Axel, Julia och Torsten Nordströms stiftelse
Adress:
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS