ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall vara en s k koncerngemensam pensionsstiftelse och ha till ändamål att trygga utfästelser om pension, som givits av Axel Johnson AB, dess dotterbolag och/eller andra närstående bolag åt anställda eller tidigare anställda hos arbetsgivaren eller efterlevande till sådan anställd. Stiftelsen skall trygga utfästelser såväl inom som utöver allmän pensionsplan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Axel Johnson AB:s Pensionsstiftelse
Organisationsnummer:802014-4385
Adress:
  • Box 26008
  • 100 41 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-701 6100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS