ÄNDAMÅL

Sedan en tiondel av den årliga avkastningen lagts till fondens kapitalbelopp, skall återstoden användas till inköp av i första rummet svensk konst och alster av svensk konstindustri, varvid samtliga inköp skola begränsas till tiden före 1930.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Axel Hirschs Stiftelse
Organisationsnummer:802404-2494
Adress:
  • Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
  • Box 16176
  • 103 24 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-51954300
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS