ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att förvärva, äga och förvalta semesterhem för personalen hos Unicast AB (org nr 556539-4904) – i fortsättningen benämnd arbetsgivaren -eller på annat sätt främja denna personals bästa, som ej avser pension, avlöning eller annan förmån, vilken arbetsgivaren är skyldig att utge till enskild arbetstagare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Axel Erikssons Personalstiftelse
Organisationsnummer:802005-1432
Adress:
  • AB Strängbetong
  • Box 34002
  • 112 60 Stockholm
Telefonnummer:08-6158200, 08-6158244
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS