ÄNDAMÅL

Stiftelsen, som grundats av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och undervisning i sjörätt och annan transporträtt. Stiftelsens verksamhet skall bland annat bedrivas genom understöd åt en vid Stockholms Universitets juridiska fakultet bildad institution för sjörätt och annan transporträtt. Stiftelsen skall även verka för anordnande genom institutionens försorg av föredrag, diskussioner m.m., i vilka jämväl praktiskt verksamma personer böra äga deltaga.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Axel Ax:son Johnsons Stiftelse för Sjörätt och annan transporträtt
Organisationsnummer:802008-9754
Adress:
  • Stockholms Universitet
  • 106 91 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7885000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS