ÄNDAMÅL

Avesta Naturvårdsstiftelse ska verka för att bevara värdefulla natur- och kulturmiljöer och den biologiska mångfalden i Avesta Kommun. Stiftelsens ändamål är att genom markköp, markbyte eller på annat sätt säkerställa skyddet av värdefulla natur-och kulturområden och hotade arter inom såväl skogs- som odlingslandskapet, inklusive vattenområden. Stiftelsens tillgångar kan också användas till biotopvård, restaurering av intressanta fauna- och floralokaler och liknande åtgärder eller för att underlätta allmänhetens tillgång till naturvärdena och förståelsen för att naturen har ett eget skyddsvärde och att vi har ett förvaltaransvar. Stiftelsen kan föreslå kommunen att förstärka skyddet av särskilt värdefulla områden genom reservatsbildning eller annat områdesskydd.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Avesta Naturvårdsstiftelse
Organisationsnummer:882000-9986
Adress:
  • Avesta kommun
  • V-Dala Miljö & Bygg
  • 77481 AVESTA
Telefonnummer:0226-64 50 49
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:529 485 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS