ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen skall utdelas till behövande bosatta inom Hova socken enligt sociala centralnämndens förslag. Minst tio procent av fondens årliga avkastning skall läggas till kapitalet samt att disponibel avkastning inte får användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Augusta Löfgrens Stiftelse
Organisationsnummer:866001-0912
Adress:
  • Box 80
  • 548 22 Hova
Telefonnummer:0506-36000
E-post:anders.bernhall@toreboda.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:26 025 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS