ÄNDAMÅL

Årliga avkastningen skall användas på så sätt, att, så länge kyrkoherde Karl Hedlund är kyrkoherde i församlingen, denne och därefter kyrkoherden och två av kyrkorådet utsedda personer (av vilka, i händelse alla tre äro av olika mening, kyrkoherden har utslagsröst) fördela två tredjedelar av densamma bland gamla fattiga (vid julen) och en tredjedel till beklädnad av behövande konfirmander.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Augusta Karlssons stiftelse
Organisationsnummer:812000-3093
Adress:
  • Vaxholms församling
  • Box 38
  • 185 21 Vaxholm
Telefonnummer:854171706
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS