ÄNDAMÅL

Ändamålet skall vara att, sedan minst 10 % av den årliga avkastningen tillagts kapitalet, till personer bosatta i Vänersborgs kommunutdela belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit,utdela belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid resp skola eller åt gymnastik eller idrott,utge behovsprövade stipendier till elever, vilka efter genomgång av obligatorisk skola bedriver fortsatta studier.Tillse att donators och hans makas gravplats städse pietetsfullt vårdas och hålles i prydligt skick.Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:August Hedmans Stiftelse
Organisationsnummer:862500-7151
Adress:
  • Kommunstyrelsen
  • Vänersborgs kommun
  • 462 85 Vänersborg
Telefonnummer:0521-271000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 451 399 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS