ÄNDAMÅL

Villkoren för de till Ockelbo kommun testamenterade legaten är att de skall främja humanitära, kulturella, ideella, hembygdsvårdande och välgörande ändamål med kristlig och sund grundsyn, men ej till direkt skattelindrande syften. Avkastningen skall därför användas till sådana allmännyttiga behov vartill skattemedel ej gärna kan erhållas men som befrämjar allmän trevnad, god samhällsanda och hembygdskärlek. Till sådana ändamål räknar testatorn erkänna och uppmuntra eller belöninga till mindre jordbrukare och egnahemsägarefamiljer och till personer som genom eget arbete och god planläggning utfört efterföljansvärda insatser på skogsbrukets, skogsvårdens och liknande områden, till personer som genom oegennyttig och uppoffrande verksamhet bidragit till samhällets höjande för ringa eller ingen ersättning, till personer som med fara för eget liv räddat andras liv eller egendom och till personer som utövat utmärkt fostrande gärning för barn och ungdom. Bidrag kan även lämnas till kvinnlig hemhjälp för kortare tid åt verkligt behövande, till inköp av lämpliga konst-, prydnads- eller nyttosaker för kyrkans samlingslokaler och andra kulturfrämjande lokaler samt allmänna platser, samt understöd åt föga bemedlade personer i bokliga, tekniska, mekaniska eller andra ämnseområden. Legaten avser även samhällsbelöningar för lång och trogen tjänst främst inom jordbruket, samt bidrag till flitpremier åt barn i religiösa söndagsskolor o.d. Under tidernas lopp kan även andra i testatorns andemening ideella sammanslutningar eller enskildas verksamhet för nykterhet och idealism få bidrag av stiftelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:August Ferdinand Jäderbergs stiftelse
Organisationsnummer:885500-3193
Adress:
  • Anders Olsson
  • Fallvägen 3
  • 816 92 LINGBO
Telefonnummer:076-762 59 77
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 109 358 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS