ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen sedan minst en tiondel tillförts kapitalet får användas till förmån för eleverna vid skolväsendet inom gamla Hässjö kommun (Hässjö, Ljustorps och Tynderö församling). Utdelade medel skall användas till premier eller stipendier till behövande efter genomgången obligatorisk skola till fortsatt utbildning på gymnasial nivå.Stiftelsens ändamålsbestämmelser har efter permutation 1998-12-18 fått följande lydelse:Den årliga nettoavkastningen, sedan minst en tiondel tillförts kapitalet får efter beslut av barn- och utbildningsnämnden användas till förmån för eleverna vid skolväsendet inom gamla Hässjö kommun (Hässjö, Tynderö och Ljustorps församling). Utdelade medel skall användas till premier eller stipendier till behövande efter genomgången obligatorisk skola till fortsatt utbildning på gymnasial nivå.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:August Bångs skolstiftelse
Organisationsnummer:889201-8097
Adress:
  • Timrå kommun
  • Kommunledningskontoret
  • 861 82 Timrå
Telefonnummer:060-163100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 434 139 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS