ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall vara en gemensam pensionsstiftelse för Atlas Copco AB org nr. 556014-2720 och svenska dotterföretag som ingår i Atlas Copco-koncernen. Dotterföretag som lämnar koncernen skall också lämna stiftelsen, om inte företaget fått särskilt medgivande från Atlas Copco att kvarstå i stiftelsen. Atlas Copco AB, dotterföretag och tidigare dotterföretag som fått kvarstå i stiftelsen benämns nedan som koncernföretag.Stiftelsens ändamål är att trygga koncernföretagens utfästelser om pension till anställda tjänstemän och tidigare anställda tjänstemän samt deras efterlevande enligt allmän pensionsplan i form av ITP-planen och övriga utfästelser. Samtliga utfästelser skall omfattas av kreditförsäkring hos PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Atlas Copco-gruppens gemensamma pensionsstiftelse
Organisationsnummer:802408-7952
Adress:
  • PRI Stiftelsetjänst AB (1515)
  • Box 5390
  • 40228 Göteborg
Telefonnummer:031-7783040
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS