ÄNDAMÅL

Att trygga pensionsutfästelser, som Atlantis AB (556211-4073) lämnat gentemot anställda, som är eller varit av bolagsstämman valda ledamöter eller suppleanter i bolagets styrelse eller till efterlevande efter sådana anställda. Sådan utfästelse må endast avse pension, som uppfyller de i anvisningspunkt 1 till 31 § kommunalskattelagen angivna villkoren för att livförsäkring skall hänföras till pensionsförsäkring.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Atlantis AB:s särskilda pensionsstiftelse
Organisationsnummer:802407-4182
Adress:
  • Lindblom
  • Lillängsdalsvägen 109
  • 134 61 INGARÖ
Telefonnummer:0708-224376
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS