ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att lämna ekonomiskt- och/eller materiellt bidrag till obemedlade och mindre bemedlade familjer i de skandinaviska länderna med handikappade barn och ungdomar för att bereda dem möjlighet till rekreation, vila och vård. Detta skall bland annat ske genom anordnande av sommarläger för dessa barn, ungdomar och familjer.Stiftelsen skall vidare lämna ekonomiskt bidrag till medicinsk- teknisk utveckling i nyssnämnda länder.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Astrid och Lars Myrstens Nordiska Hjälpstiftelse
Organisationsnummer:802409-8710
Adress:
  • Gadd
  • Bredgränd 2
  • 11130 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6545356
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS