ÄNDAMÅL

Fr.o.m. år 1985 skall kyrkorådet årligen utdela stipendium motsvarande 2/3 av respektive årsavkastning till den eller de ungdomar som är födda och bosatta i Vickleby och fortsätter studera efter avslutad grundskola. För den händelse stipendiat som uppfyller villkoren, ej finnes för visst år skall 2/3 av årsavkastningen läggas till kapitalet.Vickleby kyrkoråd skall för sin förvaltning av donationsmedlen erhålla 1/3 av respektive årsavkastning fr.o.m. 1985.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Astrid och Bernhard Danielssons donationsstiftelse
Organisationsnummer:802425-5500
Adress:
  • Kyrkgatan 3
  • 386 92 Färjestaden
Telefonnummer:0485-38012
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:113 700 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS