ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att förvalta de medel som Koncernens svenska bolag överlämnar till stiftelsen såsom varje anställds tillkommande del i Koncernens resultatbonus för anställda i Sverige. Stiftelsen skall i sin förvaltning följa de villkor som Koncernens svenska bolag uppställt i samband med överlämnandet av medlen.Stiftelsens förvaltningsuppdrag skall gälla under den tid som angivits i ovan angivna villkor. Varje överlämnat bolopp skall förvaltas som en fond. För varje fond skall stiftelsen ha den destinatärkrets och den andel för den anställde som angivits i villkoren.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:AstraZeneca Resultatbonusstiftelse
Organisationsnummer:802410-7834
Adress:
  • AstraZeneca AB
  • B337:8, Snäckviken
  • 151 85 SÖDERTÄLJE
Telefonnummer:08-55326000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS