ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att stärka gemenskapen bland de anställda och att främja välbefinnande, både socialt, mentalt och kulturellt, för Arbetsgivarens anställda och pensionärer. Ändamålet skall fullföljas genom att anordna fritidsaktiviteter som faller inom ramen för vad som ovan är nämnt.Endast sådana bidrag får lämnas som ej avser pension, avlöning eller annan förmån, vilket Arbetsgivaren eljest är skyldig att utgiva.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Assar och O A Svenssons Personalstiftelse i Trelleborg SKEGA
Organisationsnummer:894701-9280
Adress:
  • TSS Skelleftea
  • 934 82 ERSMARK
Telefonnummer:0910-714200
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 251 659 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS