ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja välfärd åt anställda, pensionärer och/eller deras efterlevande vid Ersmarksanläggningen. Ändamålet skall fullföljas genom att i form av periodiska utbetalningar eller engångsutbetalningar lämna understöd som t ex-vid arbetslöshet, sjukdom, olycksfall eller då ekonomisk hjälp erfordras på grund av andra omständigheter- för beredande av undervisning eller utbildning- för att skapa en vidgad förståelse för internationella frågor och bättre insikt om betydelsen av och förutsättningar för internationell verksamhet.Endast sådana bidrag får lämnas som ej avser pension, avlöning eller annan förmån vilken bolaget eljest är skyldig att utgiva.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Assar och O A Svenssons Personalstiftelse i Metso Sweden AB
Organisationsnummer:894701-9298
Adress:
  • Metso Sweden AB
  • 934 81 ERSMARK
Telefonnummer:0910-584100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:6 112 993 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS