ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att räntan skall läggas till Fonden till den kommer upp i 200. 000. Sedan får halva räntan tagas till Förskönande av Råda kyrka den andra halva räntan skall läggas till Fonden då den kommer upp till 400.000 får hela räntan tagas till förskönande av Råda Kyrka och ersättning av nya Gravvårdar när så behövs.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Arvid och Rut Sandströms stiftelse
Organisationsnummer:802424-7994
Adress:
  • Kyrkonämnden i Råda kyrkliga samfällighet
  • Pastorsexpeditionen, Råda församlingshem
  • 531 96 Lidköping
Telefonnummer:0510-14140
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:406 329 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS