ÄNDAMÅL

Ändamålet är att underlätta för Genealogiska Föreningen att främja vetenskaplig genealogisk forskning genom att möjliggöra anskaffning av dels behövliga inventarier för föreningens verksamhet i detta syfte, vilka eljest skulle vara utom ekonomiskt räckhåll, dels mikrofilm för släktforskning och andra för föreningens samlingar önskvärda, dyrbarare nyförvärv, samt att genom anslag bidraga till kostnader för genomförande av forskningprojekt, som i överensstämmelse med föreningens syfte gagnar den vetenskapliga släktforskningen samt är av allmänt genealogisk intresse och inte avser viss släkt, samt publicering av resultat av sådan forskning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Arvid Lundbäcks Stiftelse
Organisationsnummer:802405-9662
Adress:
  • Ahlgren
  • Daltorpsvägen 46
  • 16244 Vällingby
Telefonnummer:0739-806231
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 031 626 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS