ÄNDAMÅL

För att understödja utbildning och fortbildning av företagare, vilka inom Kramfors samhälle bedriver småindustriell verksamhet. Stöd skall även kunna lämnas för utbildning av anställda i sådana företag, vilka inneha ledande eller för företagens skötsel och utveckling eljest väsentliga befattningar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Arvid Hamrens företagsutbildningsstiftelse
Organisationsnummer:888400-6670
Adress:
  • Kramfors kommun
  • 872 80 Kramfors
Telefonnummer:0612-80000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:670 634 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS