ÄNDAMÅL

Nio tiondelar av fondens ränta, beloppet dock avrundat nedåt till närmaste hela tiotal kronor, utdelas årligen som ett stipendium, benämnt Arvid Carlsons stipendium. Återstoden av ränteavkastningen lägges varje år till fondkapitalet för detsammas förstärkande.Stipendium tilldelas vid universitetet för terminen närvarande manlig studerande av Västmanlands-Dala nation, som genomgått de två högsta ringarna i gymnasiet vid Högre allmänna läroverket i Västerås samt vid detta gymnasium avlagt studentexamen och som bedriver studier i ”historiska, statsvetenskapliga eller statistiska ämnen”.Stipendium utdelas för ett år. Stipendiat må dock på särskild ansökan och efter seniorskonventets prövning uppbära stipendiet ett år i sänder under ytterligare två på varandra följande år, såvida han under denna tid är vid universitetet närvarande och i nationen inskriven.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Arvid Carlssons Stipendiestiftelse
Organisationsnummer:802481-5287
Adress:
  • Box 2062
  • 750 02 Uppsala
Telefonnummer:076-882 24 80
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS