ÄNDAMÅL

Indtil Belöbet med Tillaeg af Renter og Renters Rente, samt med mulige andre Tilskud, har naaet den Störrelse som findes bestemt i det hermed fölgende forseglede Brev, der ikke maa aabnes för paa Artur Hazelius 100 aarsdag, den 30:te November 1933.Till 100 Aarsdagen 30 november 1933 bör det opstilles som Belönning for det inden 27 Mai 1933 indlevererede bedste Minnesskrift om og over Artur Hazelius (og hans Forhold og Arbeide for Museet og Skandsen) et Belöb af 500 Kroner.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Artur Hazelius stiftelse av 30 november 1901
Organisationsnummer:802406-3987
Adress:
  • Box 27820
  • 115 93 Stockholm
Telefonnummer:08-519 54 600
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS