ÄNDAMÅL

2.1 Stiftelsen ska ha till ändamål att främja kultur, miljövård och vetenskaplig forskning. Stiftelsen ska i sin verksamhet främja dessa ändamål och därvid särskilt beakta barns och ungas rätt till kultur, kulturupplevelser, bildning och till att kunna utveckla sina skapande förmågor. Stiftelsen ska i sin verksamhet också främja naturvården, särskilt i den svenska skärgården, genom att skydda och bevara värdefulla områden och arter samt naturskogsliknande eller kulturpräglade skogar, samt främja människors behov av att kunna nyttja sådan natur. Ändamålen enligt ovan kan också främjas genom att pris instiftas eller stipendier utdelas för förtjänstfulla insatser inom de områden som nämns i punkt 2.1 ovan.[..]4.1 Den årliga avkastningen av stiftelsens egendom ska, efter styrelsens beslut, tas i anspråk för sådana ändamål som angivits [..] och får högst motsvara dels den årliga avkastningen på stiftelseförmögenheten, dels högst tio (10) procent av stiftelsen samlade förmögenhet, varvid stiftelsens styrelse också ska beakta stiftelsens fortbestånd.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Artipelagstiftelsen
Organisationsnummer:802478-3204
Adress:
  • Artipelagstiftelsen
  • Box 115
  • 134 23 Gustavsberg
Telefonnummer:08-570 13000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:319 072 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS